Vi arbetar i nära sammarbete med organisationer och företag
för att utveckla deras IT verksamhet


ZillertalConsulting tillhandahåller erfarna,
välutbildade och oberoende konsulter,
i nära samarbete med kunden

Inom ZillertalConsultings organisation finns det ett nätverk av
fristående konsulter runt om i Världen


Verksamheten omspänner allt från programmering till projektledning


Konsulterna arbetar hos kunden och har relativt långsiktiga åtaganden.


Kunderna utgörs av organisationer och företag inom
Landsting, Industri, Bank, Gireringsverksamhet och Finans


ZillertalConsulting bildades 1994 och
namnet Zillertal kommer från en dalgång i Österrike