Konsultprofil

Konsult

Lars Aronsson
Född 1958

Lars har arbetat som projektledare/systemerare/programmerare/utredare sedan 1980

Utbildning

3-årigt gymnasium maskinteknisk gren, 1-årig ADB-utbildning

Maskinmiljöer

Stordatorer: IBM, UNISYS
Minidatorer: HP 3000, VAX Digital, Wang
PC

Utvecklingsverktyg

Cobol, DB2, CICS, IMS, DL/1, RDB, TDMS, TELON, VSAM,
SQL, ADS-Online, IDMS, Easytreive, HTML, CSS, VisualBasic, Access, dBase,
MS-Office, VMS, MVS, TSO, Transact, Shadow-webb,MQ

Andra färdigheter

Projektledning, JSP, Strukturerad programmering, O/O analys och design, pedagogik
Talad och skriven engelska, tyska och norska

Uppdrag

Sandvik Coromant, Sandviken

Underhåll och nyutvecklingsarbete av befintliga system

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering

Miljö: Mainframe

Anställningsform: Egen Konsult

Lastbilsteknik, Borlänge

Webbsidor

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledare

Miljö: Internet

Anställningsform: Egen Konsult

PostGirot Bank, Stockholm

Girovision, Girovision för Webb, Girering mot utlandet, Behörighetssystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledarstöd

Miljö: IBM Stordator och Internet

Anställningsform: Egen Konsult

BBS(Bankernas betalnings Sentral) Oslo

Gireringssystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledare

Miljö: IBM Stordator

Anställningsform: Egen Konsult

Länsbiblioteket, Falun

IT-strategi för Bibliotek och utbildning av personal i IT

Uppdragets utformning: Utredning/Projektledare

Miljö: PC

Anställningsform: Egen Konsult

Wallininstitutet, Dalarna

Utbildning av personer i IT.

Uppdragets utformning: Utbildare/Projektledare

Miljö: PC

Anställningsform: Egen Konsult

AMU(Lernia)

Utbildning av personer i IT

Uppdragets utformning: Utbildare/Projektledare

Miljö: PC

Anställningsform: Egen Konsult

ProWinsdata, Dalarna

Dalamodellen, Sjukvårdssystem ,Faktureringssystem, Bokföringssystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledare

Miljö: IBM Stordator och PC

Anställningsform: Anställd Konsult

Kommundata, Borlänge, Stockholm, Skellefteå

Sjukvårdssystem, Faktureringssystem, Bokföringssystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledare

Miljö: IBM Stordator

Anställningsform: Anställd Konsult

WM-Data, Karlstad

Militärmaterielsystem, Vägankmutnadata, Fakturerings- och Bokföringssystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering

Miljö: IBM Stordator, Unisys, VAX Digital

Anställningsform: Anställd Konsult

Fagerstadata, Fagersta

Uppföljningssystem, Faktureringssystem, Kundreskontrasystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering

Miljö: IBM Stordator

Anställningsform: Anställd Konsult

Roslagsdata, Stockholm

Direktreklamsystem, Finans- och Leasingsystem, Byggnadsupplysningssystem, Utlänskavärdepapperssystem, Kortfristiga utlänskalånsystem

Uppdragets utformning: Utredning/Systemering/Programmering/Projektledare

Miljö: IBM Stordator, HP 3000, Wang, PC

Anställningsform: Anställd Konsult

Datema, Stockholm

Order-, Lager-, Fakturering- och Kundreskontra

Uppdragets utformning: Systemering/Programmering

Miljö: IBM Stordator

Anställningsform: Anställd